2011. április 20.

Saját magam számára is meglepő fordulat: megszületett a sár-sziromfal!
Ez a téli napsütést fűtésként hasznosító vályogházat jelent.

2011. november
Az elméleti fejlesztés lezárult.

2012. június 4.
Összegzés = Napkályha-ház.
A NAPKÁLYHA-HÁZ egy gondolkodási mód.
Fizikai megvalósítása számos formában és anyagból lehetséges.
Az "EU-kódos" és épületenergetikai engedélyezési akadályokat veszi.
A fejlesztés utolsó szakaszába lépett házi naperőművel megtoldva,
lényegében elértnek vélem a műfaj (önellátás) határait.

* * *

2012. november
A fejlesztés 2011. novemberében -- egy éve -- nem, hogy nem zárult le, inkább
egy új megközelítésből elkezdődött.
Amint azt magam is igen nagy ámulattal tapasztaltam.
(Olyat pedig, hogy valami lezárult, többé nem írok le.)
Amikor "túlélő változatról" tettem említést valahol, "erős idegzetűek számára",
még
csak sejtéseim voltak.
Most, a néhány bátor számára, aki erről kérdezett,
vagy érdekli, (és meri is) itt egy meghívás:


Putri Klub
Ki kész lépni?

Na, ez az elnevezés olyan, mint egy párbaj-kihívás.
Az is.
De hát kivel kellene párbajoznunk?
Elsősorban önmagunkkal.
Önmagunk eltérített részével, rögzült gondolkodásunkkal, manipulált részünkkel.
Csakhogy a hülyeségbe általában nem korbáccsal vernek,
hanem belecsalogatnak, beleterelnek. Rajtunk is múlik.

"Megengedhetem magamnak."
Ismerős szókapcsolat, kérdő mondatként talán még inkább. És szellemi értelemben?
Lehet, hogy megengedheted magadnak, hogy kövesd az aktuális diavatot.
De megengedheted-e magadnak, hogy NE kövesd?

Vagy nevezzük Putri–21-nek? Jobban hangzik? Huszonegyedik század...
Vagy Putri–3? Harmadik évezred... Ez mérsékelné a „putri” szó okozta rémületet?
És egy üvegkupola fölötte?

A putri csak egy szó, eredeti jelentéstartalommal, de rárakódott egy érzelmi máz.
Ha a látszatot meg tudod különböztetni az eredeti lényegtől, félig már átlátsz az agymosáson.
Ha nem, akkor semmiben sem fogod tudni megkülönböztatni az eredetit a máztól,
és az ilyesmi messzire vezet.

Valójában inkább vagyunk azok, akik szándékunk szerint szeretnénk lenni,
mint akiknek mostanra sikerült lennünk.

Az értelem értelmet sugároz, a hülyeség hülyeséget. A semmi semmit. Neked mi a szándékod?
Én maradok a Putri Klub elnevezésnél. Akit ez el tud riasztani, az jobb is, ha nem jön.
Úgyis csak úgy érezné magát, mint Alízka csodaországban. Kezdetben.

 

 • Putriban – gödörben – lakni?
 • Igen. Ha nem zavarja, hogy besüt a nap.
 • Putri üvegből?
 • Igen. Meg kőből, földből és fából. Ha nem nagy baj, hogy lehet élni is néhány tálcán kínált lehetőséggel, nem csak elmenni mellettük, és szinte egy életen át szinte beleszakadni, hogy a saját házadban lakhass, és ez csak a végén sikerül – majdnem. Amikor elveszíted, mert fűtötted...
 • A putrit talán nem kell fűteni?
 • Talán nem. Talán még egy ideig süt a nap.
 • Üvegputri? Üvegből vannak a falak?
 • Lehetnek abból is. Vagy túróból. A sovány, legfeljebb a félzsíros jó.
 • Itt valaki elmebeteg.
 • Én nem nevezném betegségnek. Ne vegye a szívére, a változás örök,
  így bármikor javulhatnak is a dolgok...
 • Én magára gondoltam, maga az.
 • Lehet, az ilyesmi gyakran nincs összefüggésben a látszattal.
  Fogalmazzunk inkább úgy, hogy pillanatnyilag néhány ponton
  némi különbség tapasztalható kettőnk között.
  Például én tudom, miről beszélek. De higyje el, én is így éreztem magam,
  látva, hogy télen fűtik a nagy házakat, nyáron meg hűtik, és mind a kettőért fizetnek.
  Aztán rájöttem, hogy ez jó az embereknek. Ha nem is pont ugyanazoknak.
 • Maga az űrből jött?
 • Nem mostanában.
 • Ezt a túrót hogy értette? Tényleg felkeni a falra?
 • Igen, de nem én, mert ragaszkodni fog hozzá, hogy saját maga szeretné...
  A gyerekeiről nem is beszélve.
 • Hogy én? Na, erre befizetnék!
 • Azt kell is, mert teljesen ingyen azért nem fog menni.
  Hacsak nincs tehene... ... A túró miatt. Tudja, a falak...
 • Ez valami új technológia?
 • Nem, régi. Nagyon régi.
 • Akkor hogyhogy még nem hallottam róla?
 • Már.
 • Mit már?
 • Már nem hallott.
 • Volt a tévében?
 • Azt hiszi el?
 • Azt mondja, építek egy a falat és rákenem a túrót?
 • Nem. Ás.
 • Ások? Mit ások? Alapot?
 • Szobát. Meg konyhát. Lakóteret.
 • És hová kenem a túrót?
 • Látja, ugye megmondtam. Máris maga akarja kenni, és kérdezi, hová kell...
 • Én aztán nem.
 • De. És ne makacsolja meg magát, mert aztán azt sem fogja tudni, hogy jöjjön ki belőle.
 • Maga ezt képzeli?
 • Ezt.
 • Na akkor fogadjunk! Mibe? Ha én kenek túrót falra, akkor maga nyert.
 • Meg ha nem keni ugyan, de már nagyon szeretné, akkor is.
  Meg ha nem keni ugyan, de magyaráz a gyerekeinek, hogyan kenjék. Rendben?
 • Rendben. És mikor fog kiedrülni, hogy ki nyert?
 • A fogadást én már megnyertem, maga csak szóljon, amikor rájött.
  Egy kicsit ez kellemetlen lesz, de utána már szabadon, kedvére kavarhatja majd a túrót.
 • Nem, én nyerek.
 • Persze, lesz háza. Vagyis putrija.
 • Itt tényleg elmebeteg valaki. Viszont furcsa érzéseim vannak...
  Nagyon távoli sejtelmek... ...Szóval Putri Klub?
 • Igen. Belép?
 • Másképp hogy tudhatom meg?
 • Vár egy kicsit. Hamarosan mindenki ezt fogja csinálni.
 • Szóval mindenki meg fog bolondulni?
 • Miért, volna még hely?

 

2012. december

Nullpont-energiás csodadoboz
már bizonyára a számomra is készül valahol, de addig is...
lássuk, mit kínál valójában a Nap.

A hivatalos és sajtó irányokból
a napenergia hasznosítás félmegoldásait mutatják.

Lehet a „híg” napfényre is átalakító technikát tenni, és szállítani,
de ez leginkább azoknak éri meg, akik azt a technikát el akarják adni.
Az igazán jó napenergiás módszerek elképesztően egyszerűek és hatékonyak.
A napenergiával való fűtés felé vezető ösvény egyik kulcskérdése az abszorber.
Nem túl nagy túlzással kijelenthető róla, hogy egy külön tudományág.
Veszteségekhez drágán is lehet jutni, ám ha egyszer igazán ráébredünk, hogy 'háztáji' alapon is
több hőt tudunk befogni közvetlen környezetünkből, mint amennyire szükségünk van,
akkor akár csapnivalóan rossz abszorbert is megengedhetünk magunknak.
Ezzel megnő az egyszerűbbnél egyszerűbb lehetőségek száma,
és teljesen elképesztő változatoknak is jut pálma.
Elegendő naphő kínálkozik számunkra
közvetlen környezetünkben,
„...és mi mégis láncot hordunk...”.


A földház primér kategória, nagyon jó dolog, mert közvetlenül
– a Föld hőköpenyébe helyezkedése révén – képes hasznosítani a földhőt.
Ez közvetlenül is nagyon jó – egy pontig.
Ott rájöhetünk, hogy a földháznak az üzenete az, ami igazán fontos.
Ez az üzenet így szól: hőtehetetlenség.

A szolár ház is jó dolog, de mivel a föld felszínét szakaszosan éri a napenergia,
a földházzal kombinálva jó igazán. Inkább a spontán, és ezért esetleges hőtárolás jellemzi,
de jó megoldások is vannak.

A sziromfal közvetlenül, tudatos hőtárolással kapcsolja össze a földházat és a szolárházat.

A napkályha-ház (mint elv) úgy egyesíti az előző hármat,
hogy szélesre tárja a kapukat a lekülönbözőbb kiviteli alakok,
épületszerkezeti anyagok, és építési technikák előtt.
Szimmetrikus ellenpontja annak az 'autonóm ház'-nak,
amely jellemzően gépészeti megoldásokkal operál.

A „Kvarc”, mint "a 4. évezred jurtája",
a célszerűség és a hozzájutási faktor* jegyében
válogat mind a négynek minden lehetőségéből.
Ezt annál is könnyebben teheti, mert most már mögötte áll

a házi naperőmű, amely – univerzalitásának csak részeként –
az előzőek szinte bármilyen kombinációját lehetővé teszi,
de régi építésű házakat is képes átsorolni null-energiássá.

 

Az emberek legnagyobb része egyfajta technika-bűvöletben (is) alszik**, amit legszívesebben
„kapcsoló-hipnózisnak” neveznék. Egy kattintás, és lőn világosság, meleg, kép, zene...
Rendben, de minden ugyanúgy nem mehet tovább. (Az ajtócsengő is kapcsoló,
amelynek megnyomása jelzi a postás érkezését az energiaszámlánkkal.)
A „máshogy” mikéntjét, a komplex váltás lehetőségét
a házi naperőmű kínálja legelőzékenyebben, aranytálcán.
(És a tálcát is hozzá.)

Számos kiviteli alakja áll készen a megvalósításra,
a házilagosan kivitelezhetőktől a gyártmány változatokig.

 

* A hozzájutási faktort akkor voltam kénytelen (legalábbis a magam számára) bevezetni, amikor világossá vált, hogy valójában kizárólag pszichológiai (tudati) kérdés létezik, amely a legkülönfélébb (műszaki és egyéb) alakokat öltheti. A hozzájutási faktor nem azonos az árral, és önmagában azzal sem, hogy valamire van-e pénzem, hanem tudati helyzet, hiszen a „valami” „meglátása”, megítélése, elfogadása vagy nem elfogadása, mint saját, személyes szűrőm a meghatározó tényező.

**Az alva élni általános jelenségét elég jól sikerült megtapasztalnom saját magamon is, és arra nézve sincs semmi garancia, hogy nem több rétegben alszunk.

2014. augusztus 21.

Kedves Barátom!

Olyan 'törvényeknek' szolgáltattuk ki magunkat,
amelyek a természettörvényekkel ellentétesek.
'Mi magunk által válsztottak' alkotják ezeket,
természetesen egytől-egyig a "mi érdekünkben".
Ez sajátságos életkörnyezetet eredményezett,
a pénzügynek nevezett intézményesített rablás,
és a már-már kötelező egymást fosztogatás világát.

Mindezek ellenére - bár "földházat" már rég nem kívánok építeni -,
ha 'földházban gondolkodva' keresel megoldást, mégis jó helyre jutottál.
Jobbra, mint remélni merted volna.

Csak annyit, újra és újra: ne téveszd szem elől,
a pszichológiai kérdések a meghatározóak minden más előtt.
Legtöbbször rögzüléseink nem engedik felismerni a jó megoldásokat.
Átlátás híján hiába van a kezed ügyében akár a legjobb megoldás is.

Van valami, ami miatt a Kvarc
az egyszerű és ősidők óta ismert dolgok
mai technológiai helyzetre alkalmazásá
n túl
a jelenlegi, 'sajátságos' (idióta) helyzetre is megoldás.
És ha a részletes leírását nem szórom is legott szerte-szét;
az igazgyöngyöt nem öntjük a disznók elé.

A Kvarc létszintű igények tudati és gyakorlati kielégítési mintája
a jelen sajátságos körülményei között is, sőt, főként ott.
Ha filozofálni akarnánk, simán visszavezethetne
periodikusan felbukkanó találmányokhoz is,
újfent megbizonyosíthatva róla,
hogy "nincs új a nap alatt".
Célunk azonban
- mert ez a tudati kulcs -,
megkérdezni, hogy amit tudunk,
miért nem tudjuk mégsem.

 

Schneider László
06309995117

www.tabulas.hu/haz